banner

Benvinguda

ASerraBenvolguts amics i amigues de la Cardiologia Catalana,

Benvinguts al XXIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia (SCC). Aquest any el Congrés canvia de seu. L’Institut d’Estudis Catalans, lloc de celebració en els darrers tres anys, ens havia quedat petit per donar cabuda als assistents al nostre Congrés i la xifra de 600 congressistes en els anys previs havia desbordat la capacitat de les sales en algunes sessions. Per aquesta raó enguany es trasllada la seu del Congrés a la Universitat de Barcelona, a l’edifici de la Plaça Universitat, uns dels edificis centrals de l’Eixample inaugurat l’any 1874. El Paranimf, l’Aula Magna, l’Aula Capella, l’Aula Ramón i Cajal, el Claustre de l’edifici de Ciències i el Jardí Central Ferran Soldevila són el nou e incomparable marc històric on els professionals involucrats en el tractament i cura de les malalties cardiovasculars podrem intercanviar coneixements i experiències i discutir els darrers avenços assistencials i de recerca de l’especialitat. El programa científic recull els temes de màxima actualitat i esperem que sigui molt profitós per tots vosaltres.

La Societat Catalana de Cardiologia continua creixent any rere any tant en nombre de socis com de grups de treball, que en la actualitat ja en són 5 i tots ells molt actius. Està previst que durant l’Assemblea General es presenti i sotmeti a votació la normativa que regirà el funcionament dels Grups de Treball i la seva relació amb la Societat. Si bé tots els Grups són importants com a nucli central del coneixement científic de la Societat, voldria destacar per la seva transversalitat, el Grup de Treball per a la Coordinació entre Cardiologia i Atenció Primària, fruit d’un acord institucional entre la Societat Catalana de Cardiologia i la Camfic (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària). Només el treball en xarxa dels membres de les dues Societats Científiques i del Pla Director de Malalties Cardiovasculars, pot fer possible tenir la millor atenció mèdica en el nivell assistencial adequat i per a tots els malalts cardiovasculars del nostre país.

Dins del marc de col·laboració amb les autoritats sanitàries, celebrem la publicació de la Instrucció del CatSalut 06/2016 sobre la implantació del procediment d’implant transcatèter de pròtesis valvulars aòrtiques al CatSalut, que va entrar en vigor el passat 1 d’octubre. El document, elaborat pel Departament de Salut amb la col·laboració de la Societat Catalana de Cardiologia i un grup d’experts en el tema, recull les recomanacions de les societats científiques europees i nord-americanes, garantint així la millor atenció sanitària possible per als pacients afectes d’estenosi aòrtica severa que són candidats a un implant per via transcatèter.

En aquesta línia, és el desig de la Societat continuar treballant amb el Departament de Salut per, junts, aprofundir en el camí de l’excel·lència dels processos assistencials de les malalties cardiovasculars. La taula inaugural del Congrés aborda precisament aquest tema tant important per les societats científiques i per l’administració sanitària.

Però no tot són notícies engrescadores. Quan semblava que la tempesta de la crisi econòmica començava a escampar i ja entraven rajos de sol, fan la seva aparició els núvols negres d’una nova tempesta. Aquets núvols venen de la mà de la industria biosanitària i la seva política d’aplicació del Codi de bones pràctiques. Aquest Codi, elaborat per l’organització patronal de les empreses biosanitàries, seguint exclusivament el seus criteris i sense consens amb els professionals, comporta una declaració desagregada (es a dir individualitzada) i sense permís del metge, de les transferències de valor als professionals sanitaris per activitats formatives, entre d’altres, les desenvolupades per les societats científiques. Aquestes transferències de valor que inclouen les despeses d’inscripció, viatge i allotjament a congressos i reunions de caire formatiu, tindran repercussions fiscals (imputació cotitzable com a retribució en espècies en el IRPF) i són una amenaça evident per a la supervivència de la formació continuada. A més de les conseqüències fiscals, aquesta decisió unilateral de la industria farmacèutica, pot tenir repercussions socials per un potencial ús inadequat i tendenciós de la informació publicada. La Societat Catalana de Cardiologia està indiscutiblement a favor del principi de transparència en les seves actuacions com a societat i amb el seus socis i manifesta la seva voluntat de col-laborar activament amb els agents implicats per que s’assoleixin els objectius desitjats de transparència econòmica i financera. I de la mateixa forma manifesta el desig que aquesta nitidesa es pugui aconseguir sense improvisacions i sense que es penalitzi als cardiòlegs en les activitats de caràcter formatiu, indispensables per mantenir i millorar la qualitat assistencial del nostre sistema públic de salut.

Encara que hi ha mar de fons, que desitgem que passi aviat, el suport de la industria ens permet mantenir aquest any un nivell molt alt en les beques que concedeix la Societat Catalana de Cardiologia, amb una oferta de 50.000 euros per finançar projectes dels nostres joves cardiòlegs. Si l’any passat vàrem batre records d’assistència al Congrés, enguany hem batut el record de comunicacions enviades al congrés, amb prop de 200 comunicacions. Esperem també batre el record de participants a la nova seu de la Universitat de Barcelona. Animem a tots els cardiòlegs, metges de família comunitària y familiar, cirurjans cardíacs, infermers i infermeres, professionals de l’administració sanitària i altres professionals amb interès en les malalties cardiovasculars a que compartiu amb nosaltres les activitats del nostre congrés.

Aquest any, la Societat Catalana de Cardiologia atorgarà dos premis personals. El Premi Codina Altés, que en anys passats va recaure en il·lustres cardiòleg, enguany s’atorgarà a un membre destacat de la societat civil catalana, que amb els seus escrits i paraules ha fet més propera l’activitat dels professionals sanitaris. En Carles Capdevila i Plandiura, llicenciat en filosofia i periodista, director-fundador del diari ARA i comunicador excepcional, com demostra la seva posició de número 1 en ventes en la Diada de Sant Jordi, en el apartat de no ficció, serà el receptor del nostre guardó.

El segon guardó, serà el Premi Extraordinari de la SCC, de nova creació i sense periodicitat determinada, en honor a una trajectòria d’excepció en el camp de la Cardiologia. La importància que ha tingut l’implant de vàlvules aòrtiques per via transcatèter en el desenvolupament de la cardiologia moderna i especialment en el camp de les valvulopaties, ens ha empès a concedir aquest guardó al Professor Alain Cribier. El Professor Cribier ha estat l’inventor i l’impulsor d’aquesta tècnica, considerada un avenç tant important com ho va ser l’angioplàstia coronària, iniciada per Andreas Gruentzig a la dècada dels 80 i que va capgirar la manera de tractar la cardiopatia isquèmica.

Us recomanem de tot cor que no us perdeu les conferencies dels dos guardonats d’enguany, tant pel seu caràcter d’excepcionalitat, com per la gran categoria que tenen els dos com comunicadors.

Per últim i a títol personal, vull aprofitar aquesta salutació per acomiadar-me de tots vosaltres com a President en acabar el Congrés. Vull agrair a tots els socis la confiança i el suport que han donat a la Junta Directiva actual i també als meus companys de Junta, actuals i passats, l’esforç i la dedicació en aquests anys que han fet possible que la Societat Catalana de Cardiologia sigui avui una de les més dinàmiques del nostre país.

Dr. Antoni Serra Peñaranda
President de la Societat Catalana de Cardiologia